Contact

Voor het aangeven van een schadegeval, het onderschrijven van één van onze producten, wijzigingen aan uw contract en/of advies kan u terecht bij uw verzekeringsmakelaar. Uw verzekeringsmakelaar vervult namelijk een belangrijke rol als “bemiddelaar” tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij en staat garant voor professioneel advies, neutrale dienstverlening en goede begeleiding.

HBG Financiële Dienstverlening BVBA
De Keyserlei 58-60 Bus 19
2018 Antwerpen

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder ondernemersnummer 083445635

Neem contact met mij op

    captcha